Ogłoszenie

Walne Zebranie Członków PTPU

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ogłoszenie została wyłączona

Uchwała nr 1/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień z dnia 22 listopada 2021 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Uchwała nr 1/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień z dnia 22 listopada 2021 r. została wyłączona

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.

Koleżanki i Koledzy!
W dniu 22 listopada 2021 roku o godzinie 14.00 (I termin),odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.
Miejsce Walnego Zebrania to sala w NZOZ Centrum Higieny Psychicznej w Kamiennej
Górze, ul. Kościuszki 6.
Każdy członek PTPU (czynny z opłaconymi składkami) ma prawo uczestniczyć w
Walnym Zebraniu. Będziemy likwidować Towarzystwo, głosować nad przekazaniem
majątku polikwidacyjnego (zachęcam wszystkich do zapoznania się ze statutem
dostępnym na stronie).
Aby zebranie było ważne drugi termin ogłaszam na 22 listopada 2021 na godzinę 14.30
(w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).
Zapraszam Was wszystkich serdecznie.
Kamila Mędrykiewicz – Przewodniczący PTPU

Porządek Obrad:
1.Wybranie Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTPU oraz Zarządu Głównego.
4.Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, wyznaczeniu likwidatorów i o przeznaczeniu majątku polikwidacyjnego.
5.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Treść uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa:
Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień,
działając na podstawie art 65 Statutu stowarzyszenia, podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.Jako sposób likwidacji wskazuje się art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, t.j.
rozwiązanie się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały.
Na likwidatorów wyznacza się …………………………….
Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się w pierwszej kolejności na
koszty likwidacji stowarzyszenia. Pozostały po likwidacji majątek stowarzyszenia
przeznacza się na cel: darowiznę dla Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów
Uzależnień „

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. została wyłączona

ODWOŁANE Walne Zebranie Członków PTPU

Koleżanki i Koledzy!
Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, które miało się odbyć dnia 23 marca 2020 roku zostaje odwołane!!!
Spowodowane to jest zalecanymi  przez Urząd Wojewódzki działaniami profilaktycznymi .
O nowym terminie Walnego Zebrania zostaną Państwo powiadomieni.

Kamila Mędrykiewicz
Przewodniczący PTPU

                                                                                     

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ODWOŁANE Walne Zebranie Członków PTPU została wyłączona

Walne Zebranie PTPU

Koleżanki i Koledzy!

Przypominam, że w dniu 28 października 2019 roku o godzinie 09.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.
Miejsce Walnego Zebrania to Sala Kolumnowa ZLO – WOTUW w Czarnym Borze 58-379 Czarny Bór ul. Parkowa 8

Każdy członek PTPU (czynny z opłaconymi składkami) ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu. Będziemy wybierać nowe władze Towarzystwa, które przez kolejne lata będą kierować działalnością Towarzystwa (zachęcam wszystkich do zapoznania się ze statutem PTPU dostępnym na tej stronie).
Aby zebranie było ważne drugi termin ogłaszam 28 października 2019 na godzinę 10.30.
Zapraszam Was wszystkich serdecznie.

Jacek Kasprzak – Przewodniczący PTPU

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Walne Zebranie PTPU została wyłączona

Zawiadomienie

ZAwiadomienie

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zawiadomienie została wyłączona

Akcja 3 x TAK

Do pobrania dokumenty:

zaświadczenie superwizora

wykaz personelu

Aby pobrać proszę wcisnąć prawy klawisz myszy i wybrać „Zapisz element docelowy jako”.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Akcja 3 x TAK została wyłączona

Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pani Małgorzaty Zwiercan, przesyłam sprawozdanie oraz pełny zapis przebiegu posiedzenia z dn. 22.03.2017.

Z poważaniem

Marlena Jaśki-Tupik
Asystentka Przewodniczącej
Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

tel. 881 437 729

sprawozdanie marzec 2017,

zapis marzec 2017,

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień została wyłączona

Od Dyrektora WOPiTU województwa podlaskiego

W załączniku tekst mojego pisma jakie wystosowałem do placówek w moim województwie.
Proponuję do wzięcia pod rozwagę by proponowane w nim rozwiązanie upowszechnić w trosce o jakość świadczeń.

Paweł Kołakowski

pismo-placowki-superwizja-2016

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Od Dyrektora WOPiTU województwa podlaskiego została wyłączona

Informacja dot. interpelacji w sprawie świadczeń udzielanych członkom rodzin osób uzależnionych

W załączniku znajduje się treść złożonych interpelacji.
Pod wskazanymi adresami będą również dostępne odpowiedzi Ministerstwa
Zdrowia:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=7117

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=7122

interpelacja-nr-7117
interpelacja-nr-7122

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dot. interpelacji w sprawie świadczeń udzielanych członkom rodzin osób uzależnionych została wyłączona